SỞ HỮU TRÍ TUỆ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

LI XĂNG VÀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

11/09/2019 - 7:55 AM

- Tư vấn nhượng quyền thương mại

- Soạn thảo Hợp đồng Li xăng; Hợp đồng nhượng quyền thương mại

- Giải quyết tranh chấp nhượng quyền thương mại

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU, LOGO

11/09/2019 - 7:50 AM

- Dịch vụ tư vấn Sở hữu trí tuệ

- Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hoá; tên thương mại

- Đăng ký bản quyền

- Đăng ký bảo hộ sáng chế, bảo mật kinh doanh 

 

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

11/09/2019 - 10:07 PM

- Tư vấn nội dung đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

- Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

- Thực hiện thủ tục giải quyết khiếu nại (nếu có)

XỬ LÝ VI PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ

11/09/2019 - 7:56 AM

- Tư vấn xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

- Đại diện tham gia thương lượng, hoà giải

- Soạn thảo Đơn khởi kiện và các tài liệu chứng cứ

- Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng

Tel: 09 03 03 24 24
icon zalo Zalo: 09 03 03 24 24 SMS: 09 03 03 24 24
news