LUẬT SƯ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ GIA ĐÌNH

DI CHÚC, THỪA KẾ

29/08/2019 - 7:51 PM

- Tư vấn pháp luật về thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật

- Tư vấn, lập di chúc hợp pháp

- Hợp thức hoá di chúc

- Tư vấn khai nhận thừa kế

- Tư vấn thừa kế có yếu tố nước ngoài

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH

11/09/2019 - 10:13 PM

- Tư vấn và thực hiện các thủ tục giải quyết tranh chấp về hôn nhân gia đình

- Tư vấn và thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp về tài sản sau ly hôn

- Tư vấn và thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp giành quyền nuôi con

TƯ VẤN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

10/09/2019 - 9:17 AM

- Tư vấn, thực hiện các thủ tục đăng ký nhận cha con, mẹ con

- Tư vấn và lập các thoả thuận về tài sản theo yêu cầu của khách hàng

- Tư vấn thủ tục xin con nuôi

- Lập thủ tục giám hộ cho trẻ vị thành niên

Tel: 09 03 03 24 24
icon zalo Zalo: 09 03 03 24 24 SMS: 09 03 03 24 24
news