LI XĂNG VÀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Dịch vụ

Dịch vụ

LI XĂNG VÀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Ngày đăng : 11/09/2019 - 7:55 AM

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

 

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định. Hợp đồng nhượng quyền thương mại là hợp đồng hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng một sản phẩm hoặc một quy trình hoạt động là một đối tượng sở hữu công nghiệp và đang được bảo hộ. Nhượng quyền thương mại liên quan đến chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các đối tượng sở hữu trí tuệ khác.

 

Điều kiện thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại

 

Điều kiện đối với Bên nhượng quyền: Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

· Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

· Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền;

· Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định của pháp luật.

Điều kiện đối với Bên nhận quyền: Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

 

Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại

 

· Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

· Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

 

Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại

 

Trong trường hợp các bên lựa chọn áp dụng luật Việt Nam, hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể có các nội dung chủ yếu sau đây:

· Nội dung của quyền thương mại.

· Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.

· Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.

· Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.

· Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

· Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

 

Dịch vụ của Luật Việt An trong lĩnh vực tư vấn nhượng quyền thương mại

 

· Tiến hành tra cứu, tư vấn và lựa chọn hệ thống franchise phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng;

· Đánh giá tiềm năng và triển vọng khai thác của hệ thống franchise được lựa chọn, đánh giá năng lực của bên nhượng quyền;

· Tư vấn pháp lý trong suốt quá trình đàm phán hợp đồng franchise;

· Soạn thảo và kiểm tra các điều khoản hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của khách hàng phù hợp với pháp luật Việt nam và quốc tế;

· Tư vấn các vấn đề tài chính trong hợp đồng franchise;

· Tiến hành các thủ tục ghi nhận hợp đồng franchise, xin phép tiến hành các giao dịch franchise;

· Theo dõi, tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong toàn bộ quá trình franchise.

 

Quý khách hàng quan tâm tới lĩnh vực nhượng quyền thương mại vui lòng liên hệ với Hoàng Việt Luật qua Hotline 028 3620 3920 để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất!

Bài viết khác
  DI CHÚC, THỪA KẾ  (29.08.2019)
  THÀNH LẬP, THAY ĐỔI  (11.09.2019)
  HÌNH SỰ  (27.08.2019)
  DÂN SỰ  (11.09.2019)
  ĐẤT ĐAI  (11.09.2019)
  THUẾ  (11.09.2019)
  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU, LOGO  (11.09.2019)
  HÀNH CHÍNH  (11.09.2019)
  DỊCH THUẬT PHÁP LÝ  (07.10.2019)
  MUA BÁN, SÁP NHẬP  (11.09.2019)
  HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH  (11.09.2019)
  KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP  (11.09.2019)
  ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN  (11.09.2019)
  SỞ HỮU TRÍ TUỆ  (11.09.2019)
  LAO ĐỘNG & VIỆC LÀM  (11.09.2019)
  DỊCH VỤ GIAO THÔNG  (15.10.2019)
  THƯƠNG MẠI  (11.09.2019)
  TƯ VẤN THUẾ, TÀI CHÍNH  (11.09.2019)
  TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN  (11.09.2019)

LI XĂNG VÀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Tel: 09 03 03 24 24
icon zalo Zalo: 09 03 03 24 24 SMS: 09 03 03 24 24
news