DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP, THAY ĐỔI

11/09/2019 - 10:10 PM

- Thành lập doanh nghiệp mới

- Đăng ký thay đổi

- Thông báo thay đổi

- Tạm ngừng kinh doạnh

- Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn

- Giải thể doanh nghiệp

MUA BÁN, SÁP NHẬP

11/09/2019 - 10:08 PM

- Kiểm tra, rà soát hoạt động tài chính của doanh nghiệp

- Kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại doanh nghiệp

- Rà soát hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

- Rà soát hồ sơ thuế doanh nghiệp

- Định giá và thương thương giá trị mua bán, sát nhập doanh nghiệp

TƯ VẤN THUẾ, TÀI CHÍNH

11/09/2019 - 10:10 PM

- Tư vấn pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

- Tư vấn pháp luật về thuế xuất, nhập khẩu

- Tư vấn pháp luật về thuê phát sinh trong các hoạt động kinh doanh: thuế môn bài, thuế sử dụng đất,...

- Tư vấn và trả lời bằng văn bản các quan điểm pháp lý của Hoàng Việt Luật về vướng mắc trong từng lĩnh vực thuế.

TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

11/09/2019 - 10:10 PM

- Tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng

- Tư vấn và soạn thảo hồ sơ pháp lý doanh nghiệp: điều lệ công ty, thoả thuận, biên bản góp vốn thành viên,...

- Tư vấn và soạn thảo hồ sơ điều hành doanh nghiệp: nội quy lao động, Thang bảng lương, quy trình sa thải, kỷ luật

Tel: 09 03 03 24 24
icon zalo Zalo: 09 03 03 24 24 SMS: 09 03 03 24 24
news