DỊCH THUẬT

DỊCH THUẬT

DỊCH THUẬT

DỊCH THUẬT

DỊCH THUẬT PHÁP LÝ

07/10/2019 - 11:28 AM

Dịch thuật các văn bản pháp lý chuyên ngành như: - Hợp đồng liên doanh, liên kết, hợp đồng thương mại. - Các bản án kinh tế, dân sự, thương mại, hình sự nước ngoài - Các tài liệu về sở hữu trí tuệ như bản mô tả sáng chế, bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, các tài liệu khác về bản quyền, nhãn hiệu. - Các tài liệu pháp lý liên quan đến hồ sơ thầu

Tel: 09 03 03 24 24
icon zalo Zalo: 09 03 03 24 24 SMS: 09 03 03 24 24
news