DI CHÚC, THỪA KẾ

Dịch vụ

Dịch vụ

DI CHÚC, THỪA KẾ

Ngày đăng : 29/08/2019 - 7:51 PM

DI CHÚC, THỪA KẾ

 

Trong quá trình xã hội hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Việt Nam đã thực sự chuyển mình và có những thay đổi toàn diện và sâu sắc về mọi mặt đời sống. Nền kinh tế mở đã tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội làm giàu cũng như tự khẳng định mình. Tài sản thuộc sơ hữu cá nhân ngày càng đa dạng, phong phú cả về giá trị, số lượng, chủng loại, trong đó không phải tài sản nào pháp luật cũng có quy phạm điều chỉnh hay có thể dự liệu hết được. Vấn đề thừa kế di sản cũng từ đó mà nảy sinh nhiều dạng tranh chấp phức tạp. Thực tiễn giải quyết các vụ án về tranh chấp thừa kế gặp phải không ít khó khăn, thậm chí phải xét xử nhiều lần ở nhiều cấp xét xử khác nhau gây tốn kém cả về thời gian và chi phí.

 

Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó phải kể đến các quy định của pháp luật về thừa kế vẫn còn chưa đồng bộ, chưa rõ ràng, chưa cụ thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau là tiền đề cho việc áp dụng không nhất quán.

 

Các dịch vụ mà Hoàng Việt Luật cung cấp:

 

1. Tư vấn thừa kế di sản

 

· Tư vấn luật thừa kế tài sản.

· Tư vấn luật thừa kế đất đai.

· Tư vấn thừa kế thế vị.

· Tư vấn thừa kế theo di chúc.

· Tư vấn thừa kế theo pháp luật.

· Tư vấn thừa kế tài sản trong gia đình.

  •  

2. Tư vấn thủ tục lập di chúc

 

· Thủ tục lập di chúc.

· Cách lập di chúc hợp pháp.

· Lập di chúc thừa kế tài sản.

· Hợp thức hóa di chúc.

  •  

3. Tư vấn khai nhận thừa kế

 

· Xác định tính hợp pháp của tài sản thừa kế.

· Tư vấn về giá trị cho mỗi loại di sản thừa kế.

· Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận tài sản thừa kế.

· Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc.

· Tư vấn xác định hàng thừa kế theo pháp luật.

  •  

4. Tư vấn thừa kế có yếu tố nước ngoài

 

· Quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài.

· Thừa kế tài sản có yếu tố nước ngoài.

· Thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài.

· Tranh chấp thừa kế có yếu tố nước ngoài.

  •  

5. Giải quyết tranh chấp thừa kế

 

· Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp.

· Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền hưởng thừa kế theo quy định.

· Tư vấn giải quyết tranh chấp về tài sản thừa kế.

· Tư vấn giải quyết tranh chấp về xác định hàng thừa kế để chia thừa kế.

· Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế.

· Hướng dẫn khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp.

· Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư – Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cấp tòa xét xử.

· Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Bài viết khác
  THÀNH LẬP, THAY ĐỔI  (11.09.2019)
  HÌNH SỰ  (27.08.2019)
  DÂN SỰ  (11.09.2019)
  ĐẤT ĐAI  (11.09.2019)
  THUẾ  (11.09.2019)
  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU, LOGO  (11.09.2019)
  HÀNH CHÍNH  (11.09.2019)
  DỊCH THUẬT PHÁP LÝ  (07.10.2019)
  MUA BÁN, SÁP NHẬP  (11.09.2019)
  HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH  (11.09.2019)
  KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP  (11.09.2019)
  ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN  (11.09.2019)
  SỞ HỮU TRÍ TUỆ  (11.09.2019)
  LAO ĐỘNG & VIỆC LÀM  (11.09.2019)
  DỊCH VỤ GIAO THÔNG  (15.10.2019)
  THƯƠNG MẠI  (11.09.2019)
  TƯ VẤN THUẾ, TÀI CHÍNH  (11.09.2019)
  TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN  (11.09.2019)

DI CHÚC, THỪA KẾ

Tel: 09 03 03 24 24
icon zalo Zalo: 09 03 03 24 24 SMS: 09 03 03 24 24
news