NGƯỜI BỊ TAI BIẾN, LIỆT TOÀN THÂN THÌ CÓ ĐỂ LẠI DI CHÚC PHÂN CHIA TÀI SẢN ĐƯỢC KHÔNG?

Tin tức - Bài Viết

Tin tức - Bài Viết

NGƯỜI BỊ TAI BIẾN, LIỆT TOÀN THÂN THÌ CÓ ĐỂ LẠI DI CHÚC PHÂN CHIA TÀI SẢN ĐƯỢC KHÔNG?

Ngày đăng : 27/02/2023 - 9:22 AM

1. DI CHÚC LÀ GÌ?

Di chúc theo Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 được hiểu là: “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Di chúc gồm có hai hình thức: di chúc bằng miệng và di chúc bằng văn bản.

2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ DI CHÚC ĐƯỢC HỢP PHÁP.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 nêu rõ di chúc hợp pháp phải có các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Theo Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 thì người lập di chúc bắt buộc phải còn minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc. Việc người lập di chúc không còn minh mẫn thì di chúc do người đó lập ra sẽ không hợp pháp.

Như vậy, người bị tai biến, liệt toàn thân thì vẫn có thể lập di chúc nếu tinh thần của họ vẫn còn minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị ai lừa dối, đe dọa hay cưỡng ép. Ngoài ra, di chúc của những người này còn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 630 Bộ luật dân sự 2015: “3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Bài viết khác
    (21.07.2020)
    (19.07.2020)
  ĐẠO ĐỨC NGHỀ LUẬT  (17.07.2020)
  GHI CHÚ KẾT HÔN  (29.08.2019)

NGƯỜI BỊ TAI BIẾN, LIỆT TOÀN THÂN THÌ CÓ ĐỂ LẠI DI CHÚC PHÂN CHIA TÀI SẢN ĐƯỢC KHÔNG?

Tel: 09 03 03 24 24
icon zalo Zalo: 09 03 03 24 24 SMS: 09 03 03 24 24
news