CHẾ ĐỘ THAI SẢN CHO NAM GIỚI

Tin tức - Bài Viết

Tin tức - Bài Viết

CHẾ ĐỘ THAI SẢN CHO NAM GIỚI

Ngày đăng : 29/08/2019 - 8:46 PM

CHẾ ĐỘ THAI SẢN CHO NAM GIỚI

 

Thai sản là một trong những chế độ được quan tâm hàng đầu của chính sách bảo hiểm xã hội. Khi vợ sinh con, chế độ thai sản cho chồng được pháp luật quy định như thế nào?

1. Tăng mức hưởng trợ cấp 1 lần

Căn cứ theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản đối với lao động nam từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở dành cho người lao động sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng.

tư vấn pháp luật, thai sản, chế độ, bảo hiểm xã hội, chính sách

Điều 38 Luật BHXH quy định: “Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”. Như vậy, khi vợ sinh con, người chồng được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tức là 2.980.000 đồng/tháng cho mỗi con.

   

Ảnh sưu tầm

2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản cho nam giới 

Tại điều 31 Luật BHXH quy định “lao động nam được hưởng chế độ thai sản khi đang đóng BHXH”. Căn cứ vào khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLDXH quy định điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH (mẹ không tham gia BHXH) thì “cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”

tư vấn pháp luật, thai sản, chế độ, bảo hiểm xã hội, chính sách

3. Thời gian hưởng chế độ thai sản cho chồng 

Tại Điều 34, Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định “Lao động nam đang đóng BHXH khi có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai trong 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con như sau:

· 05 ngày làm việc;

· 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

· Vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

· Vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc”.

tư vấn pháp luật, thai sản, chế độ, bảo hiểm xã hội, chính sách

4. Mức hưởng chế độ thai sản cho nam giới 

Điều 39 Luật BHXH số 58/2014/QH13 của Quốc Hội đối với mức hưởng chế độ thai sản cho nam giới như sau: Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. 

Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày như sau:

Mức hưởng = Mức lương bình quân đóng BHXH/24 ngày X số ngày nghỉ.” 

Như vậy, để chồng được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con thì cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

tư vấn pháp luật, thai sản, chế độ, bảo hiểm xã hội, chính sách

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tại:

Trụ sở chính: 459 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

Email: contact@hoangvietluat.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCIHPCNnzJFYlCehPTirzS3g

Website: hoangvietluat.com

FB: https://www.facebook.com/luatsu.sang.1

Helpline: 028 3620 3920 - 09.03.03.24.24

 

Bài viết khác
    (21.07.2020)
    (19.07.2020)
  ĐẠO ĐỨC NGHỀ LUẬT  (17.07.2020)
  GHI CHÚ KẾT HÔN  (29.08.2019)

CHẾ ĐỘ THAI SẢN CHO NAM GIỚI

Tel: 09 03 03 24 24
icon zalo Zalo: 09 03 03 24 24 SMS: 09 03 03 24 24
news