Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

DI CHÚC, THỪA KẾ

29/08/2019 - 7:51 PM

- Tư vấn pháp luật về thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật

- Tư vấn, lập di chúc hợp pháp

- Hợp thức hoá di chúc

- Tư vấn khai nhận thừa kế

- Tư vấn thừa kế có yếu tố nước ngoài

THÀNH LẬP, THAY ĐỔI

11/09/2019 - 10:10 PM

- Thành lập doanh nghiệp mới

- Đăng ký thay đổi

- Thông báo thay đổi

- Tạm ngừng kinh doạnh

- Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn

- Giải thể doanh nghiệp

HÌNH SỰ

27/08/2019 - 8:41 PM

- Nghiên cứu hồ sơ, tư vấn thủ tục tố tụng Hình sự

-Tham gia buổi lấy lời khai, hỏi cung, các hoạt động điều tra khác

- Đề nghị, khiếu nại, kháng cáo

- Thu thập, giao nộp tài liệu, chứng cứ

- Tham gia bào chữa, bảo vệ 

DÂN SỰ

11/09/2019 - 7:47 AM

- Tư vấn luật Dân sự, thủ tục tố tụng Dân sự

- Thủ tục khởi kiện vụ án

- Đại diện ủy quyền giải quyết tranh chấp

- Tham gia bảo vệ tại phiên tòa

- Thi hành án dân sự

LI XĂNG VÀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

11/09/2019 - 7:55 AM

- Tư vấn nhượng quyền thương mại

- Soạn thảo Hợp đồng Li xăng; Hợp đồng nhượng quyền thương mại

- Giải quyết tranh chấp nhượng quyền thương mại

ĐẤT ĐAI

11/09/2019 - 9:18 PM

- Tham gia hòa giải

- Thủ tục khiếu nại, khởi kiện

- Tư vấn luật Đất đai

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nhà đất

THUẾ

11/09/2019 - 10:05 PM

- Tư vấn các loại Thuế phát sinh trong hoạt động kinh doanh

- Thuê TNCN, TNDN

- Tư vấn Thuế xuất, nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Dịch vụ kê khai, báo cáo thuế thường xuyên

- Tư vấn, giải quyết tranh chấp

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU, LOGO

11/09/2019 - 7:50 AM

- Dịch vụ tư vấn Sở hữu trí tuệ

- Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hoá; tên thương mại

- Đăng ký bản quyền

- Đăng ký bảo hộ sáng chế, bảo mật kinh doanh 

 

TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN VỐN VAY

11/09/2019 - 9:14 AM

- Tư vấn điều kiện tiếp cận vốn vay

- Đại diện, cùng khách hàng thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng

HÀNH CHÍNH

11/09/2019 - 10:05 PM

- Tư vấn, thực hiện thủ tục hành chính

- Các loại giấy phép, giấy chứng nhận

- Thủ tục hải quan

- Tư vấn về xử phạt vi phạm hành chính

- Thủ tục khiếu nại, khởi kiện hành chính

DỊCH THUẬT PHÁP LÝ

07/10/2019 - 11:28 AM

Dịch thuật các văn bản pháp lý chuyên ngành như: - Hợp đồng liên doanh, liên kết, hợp đồng thương mại. - Các bản án kinh tế, dân sự, thương mại, hình sự nước ngoài - Các tài liệu về sở hữu trí tuệ như bản mô tả sáng chế, bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, các tài liệu khác về bản quyền, nhãn hiệu. - Các tài liệu pháp lý liên quan đến hồ sơ thầu

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

30/09/2019 - 1:56 PM

- Tư vấn lập dự án đầu tư, xin cấp phép đầu tư - Thực hiện theo uỷ quyền đăng ký kinh doanh các hình thức đầu tư - Đại diện các nhà đầu tư làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai dự án - Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, xin ưu đãi đầu tư và thành lập doanh nghiệp FDI cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài - Tư vấn và thực hiện dịch vụ thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tel: 09 03 03 24 24
icon zalo Zalo: 09 03 03 24 24 SMS: 09 03 03 24 24
news